Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων - Δημόσιος Kατάλογος

Κεντρική Βιβλιοθήκη - Μέγαρο της Βουλής (Σύνταγμα)
Για τους βουλευτές και τους συνεργάτες τους: καθημερινά 9:00-20:30 (και καθ’ όλη τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου), Σάββατο 9:00-14:00
Για το κοινό: καθημερινά 9:00-14:00 και 17:30-20:30, Σάββατο 9:00-14:00
Ειδικές Συλλογές: καθημερινά 9:00-14:00 και 17:30-20:30, μόνο κατά τις απογευματινές συνεδριάσεις της Ολομέλειας
Γραμματεία: 210 370 7227
Αναγνωστήριο: 210 370 7212, 210 370 7545
Ειδικές Συλλογές: 210 370 7896
Fax: 210 370 7294

Μπενάκειος Βιβλιοθήκη - πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο
Δευτέρα και Τρίτη 9:00-18:00, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9:00-15:00, Σάββατο 9:00-14:00
Αναγνωστήριο: 210 510 2603
Fax: 210 510 2050

Βιβλιοθήκη Πόλης - Πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο
Δευτέρα και Τρίτη 9:00-15:00 και 15:00-18:00 (ανάγνωση μετά από συνεννόηση), Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9:00-15:00, Σάββατο 9:00-14:00 (ανάγνωση μετά από συνεννόηση)
Αρχείο Εφημερίδων: 210 510 2606, 210 510 2065
Αρχείο Περιοδικών: 210 510 2315, 210 510 2316
Ψηφιακά: 210 510 2502, 210 510 2503
Fax: 210 510 2080
 
Σημείωση: Η είσοδος στους χώρους της Βιβλιοθήκης γίνεται με επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου